edufinance.pleduFinance.pl - planowanie finansów oszcz?dzanie inwestowanie

edufinance.pl Profile

edufinance.pl

Title:eduFinance.pl - planowanie finansów oszcz?dzanie inwestowanie

Description:Zarz?dzaj funduszami - stwórz plan finansowy. Poznaj poj?cia zarz?dzania bud?etem i naucz si? zarz?dza? w?asnym portfelem inwestycyjnym.

Keywords:edukacja finansowa, domowy bud?et, planowanie bud?etu, oszcz?dzanie, jak oszcz?dza?, jak zmniejszy? koszty, portfel inwestycyjny, planowanie finansowe, plan finansowy, zarz?dzanie finansami, inwestow...

Discover edufinance.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

edufinance.pl Information

Website / Domain: edufinance.pl
Website IP Address: 148.251.48.156
Domain DNS Server: ns11.az.pl,ns10.az.pl,ns12.az.pl

edufinance.pl Rank

Alexa Rank: 18410690
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

edufinance.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,260
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue: $514
Yearly Revenue: $6,260
Daily Unique Visitors: 1,578
Monthly Unique Visitors: 47,340
Yearly Unique Visitors: 575,970

edufinance.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Sat, 18 Nov 2017 00:26:29 GMT
Server Apache

edufinance.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
edukacja finansowa 1 0.64%
domowy bud?et 0 0.00%
planowanie bud?etu 0 0.00%
oszcz?dzanie 1 0.43%
jak oszcz?dza? 0 0.00%
jak zmniejszy? koszty 0 0.00%
portfel inwestycyjny 0 0.00%
planowanie finansowe 0 0.00%
plan finansowy 2 1.00%
zarz?dzanie finansami 0 0.00%
inwestow... 0 0.00%

edufinance.pl Similar Website

Domain WebSite Title
lossaengineering.com Lossa Engineering Cafe Racer, Honda, Triumph, parts & accessories.
nfhockey.com HugeDomains.com - NfHockey.com is for sale (Nf Hockey)
sharesomecandy.com ShareSomeCandy
eastgatechryslerjeep.net New & Used Chrysler, Jeep, Dodge Vehicles in Indianapolis | Eastgate
vichutchinson.com Vic Hutchinson
karissashannon.com Karissa Shannon - Miss July 2009 Twin Playboy Playmate and Former Hugh Hefner Girl Friend - Fan Site
julios.com Julio's | Premier Mexican Restaurant in Omaha, NE
firstamericanstock.com First American Stock Transfer
utgjiu.ro Universitatea "Constantin Brancu?i" din Targu-Jiu
homesecurityconcepts.com ADT Miami Alarm Systems ? Home Security ADT Miami
detergentmarketing.com DMS - Detergent Marketing Systems
berliner-privatschulen.de Privatschulen in Berlin | Liste der Berliner Schulen in freier Tr?gerschaft
barnim-wanderwege.de Barnim Wanderwege
cursosaprendiz.com.br Cursos Aprendiz - Cursos Online, Quest?es de Concursos, Concursos Públicos, Artigos e Notícias
talallaretreat.com Talalla Retreat, Talalla Surf, Talalla Yoga
saintjameslancaster.org St. James Episcopal Church | Radical Hospitality – Innovative Tradition – Historic Beauty
virtualforum.com Virtual Forum, Inc.
spd-niederschoenhausen.de Startseite - SPD-Abt. 01 Niedersch?nhausen-Blankenfelde

edufinance.pl Traffic Sources Chart

edufinance.pl Alexa Rank History Chart

edufinance.pl aleax

edufinance.pl Html To Plain Text

eduFinance.pl - planowanie finansów oszcz?dzanie inwestowanie ZalogujRejestruj Blog Gra Edukacja Plan Cesja Inwestycje Aplikacja Konkurs Czy chcesz by? bogaty? Zaplanuj swoj? finansow? przysz?o?? z eduFinance.pl Sprawd? swoje umiej?tno?ci w interaktywnej grze i zobacz czy masz predyspozycje by zosta? MILIONEREM Zagraj o milion! Zdob?d? 750 z? w Konkursie Odpowiedz na pytanie: "Dlaczego warto planowa? swoje finanse?" Mo?esz zaplanowa? ju? teraz swoj? przysz?? ?cie?k? kariery, a tak?e zdoby? 5-tk? w szkole oraz a? 750 z? w gotówce! Patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej Konkurs Edukacja Finansowa POMOC W POZYSKANIU DOFINANSOWANIA Opisz potrzeb? / pomys? / przedsi?wzi?cie, na które szukasz dofinansowania i sprawd? mo?liwo?? pozyskania funduszy! Wy?lij bezp?atne zapytanie i dowiedz si? wi?cej . Sprawd? mo?liwo?? dofinansowania PORóWNYWARKA FINANSOWA Szukasz kredytu, lokaty lub atrakcyjnego konta osobistego? Znajd? najlepsze rozwi?zanie na rynku. Skorzystaj z porównywarki. Przejd? do porównywarki ?? Edukacja Poznaj zasady zarz?dzania finansami i podstawowe poj?cia zwi?zane z przychodami, kosztami, wydatkami, zarabianiem Rozpocznij nauk? Plan finansowy Stwórz profesjonalny plan finansowy, który zaoptymalizuje wed?ug Twoich przychodów wydatki, koszty, by? osi?gn?? ?yciowe cele Stwórz plan Zarz?dzaj portfelem Oszcz?dzaj i zarabiaj przy pomocy portela inwestycyjnego, niech Twoje pieni?dze zarabiaj? i powiekszaj? bud?et Zarz?dzaj portfelem Cesja inwestycji Mo?esz zby? lub naby? polis? inwestycyjn? na najlepszych mo?liwych warunkach Przegl?daj oferty Je?li chcesz zrobi? symulacj? Twojej sytuacji finansowej w przysz?o?ci - wybierz grup? zawodow? oraz standard ?ycia, lub za pomoc? suwaków podaj szczegó?owe dane do wyliczenia Wybierz grup? zawodow? Wybierz Dochody sezonowe lub zasi?ki spo?eczneNiewykwalifikowany pracownikNi?sza kadra menad?erska, wykwalifikowany specjalista, sprzedawca z prowizj?Prezes firmy lub instytucjiUrz?dnik państwowy, wykwalifikowany pracownik fizyczny, pracownik biurowy o podstawowych kwalifikacjachWy?sza kadra menad?erska, wysokokwalifikowany specjalista/ekspert Wybierz preferowany standard ?ycia Wybierz Bardzo wysokiMinimumNiski?redniWysoki Koszty/m-czl0 Przychody/m-czl0 Planowane wydatkizl0 Kwota pocz?tkowazl0 Zatwierd? i przejd? dalej B?dz zawsze na bie??co! Zapisz sie do naszego newslettera Zapisz sie Copyright edufinance.pl 2013 Regulamin Polityka prywatnosci Cennik O edufinance Partnerzy Kontakt Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w wasz? przysz?o?? Projekt wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego X Uwaga! Serwis edufinance.pl wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji us?ug i zgodnie z Polityk? Plików Cookies. Wy??czenie ich mo?e spowodowa? nieprawid?owe wy?wietlanie si? stron w przegl?darce.

edufinance.pl Whois

Domain Name: EDUFINANCE.PL